Steam turbine-driven applications

  • Pipeline: steam turbine to generator, 160,858 hp (120,000 kW) at 3,000 rpm
  • Petrochemical refinery: steam turbine to compressor, 69,705 hp (52,000 kW) at 3,021 rpm
  • FPSO ship: steam turbine to compressor, 10,295 hp (7,680 kW) at 12,075 rpm

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0967.881.388 hoặc Đăng ký bảo hành

Category: