Gas turbine applications

  • Fertilizer plant: gas turbine to compressor, 23,767 hp (17,730 kW) at 10,973 rpm
  • Floating production, storage and off-loading (FPSO) ship: gas turbine to generator, 30,161 hp (22,500 kW) at 13,192 rpm
  • Liquefied natural gas (LNG) upstream facility: gas turbine to gearbox, 18,633 hp (13,900 kW) at 9,500 rpm

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0967.881.388 hoặc Đăng ký bảo hành

Category: