Compressor applications

  • Pipeline compressor: gas turbine to compressor, 38,874 hp (29,000 kW) at 7,700 rpm
  • Purified Terephthalic Acid (PTA) plant: steam turbine to compressor, 71,662 hp (53,460 kW) at 3,021 rpm
  • LNG ship: gearbox to compressor, 22,015 hp (16,423 kW) at 8,242 rpm

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0967.881.388 hoặc Đăng ký bảo hành

Category: