Kop-Flex Elastomeric Coupling – Size 60

  • Non-Lubricated design for tough industrial applications.
  • Maintenance savings through easily replaceable element in the application without moving the driving or driven equipment.

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0967.881.388 hoặc Đăng ký bảo hành