Browning Rigid Sleeve Bushing – Size P1 – Bushed

  • Coupling Sleeve Flange
  • Accepts Split, Keyed Bushings bored for shaft

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0967.881.388 hoặc Đăng ký bảo hành

Category: